Bir papatya,

 Çektiğinde yaprakları seviyor ve sevecek.
Bir ben,
 Çektiğinde çile “ben” demeden “sen” diyecek.
Bir yanda gönül,
 Kopsa yapraklar bitecek.
Bir yanda gönül,
Ben “sen” demese bitecek.
 Bir yanda merhamet,
Her iki yanda gönül eriyecek.

Bir kar tanesi,

Değdiğinde eriyip tene karışacak.
Bir ateş parçası,
 Değdiğinde el yüzünü yakacak.
Bir yanda gönül,
Erise kar tanesi ağlayacak.
Bir yanda gönül,
 Yüz yanmasa ağlayacak.
 Bir yanda merhamet,
Her iki yanda gönül kalacak.
 - Repentance